Hjælp Gambia's landbefolkning til selvhjælp
English (UK)Dansk (DK)

Skolen i Choya har fået et køken

En skole til de lavere klassetrin blev af Gambia's skolemyndigheder bygget i 2012 med to klasselokaler, kontor, lærerboliger, og toiletter. Men der blev ikke bygget et skolekøkken. Men uden et skolekøkken kan en skole ikke deltage i det landlige skolebespisnings program. Derfor påtog en privat sponsor sig i juli 2015 at financiere et skolekøkken.


Det murede komfur med skorsten. Der er plads til to kogekar

Der rettes an på gulvet. Der er bestilt et køkkenbord

Og børnene får daglige skolemåltider

Vi forventer nu, at skolen i Choya vil få skolebespisning gennem FN's 'World Food Program' fra begyndelsen af næste skoleår, september 2016. I mellemtiden har et antal private sponsorer financieret de daglige skolemåltider til de 150 elever. Omkostningerne er begrænsede; Det koster 1 krone om bespise et barn. Men virkningen er stor. I Gambia, et af verdens fattigste lande, hvor indkomsten per indbygger er mindre end 1% af hvad den er i Danmark, er daglig mad ingen selvfølge. Det er medvirkende til, at børnedødeligheden er tyve gange højere end i Danmark. De daglige måltider giver et solidt bidrag til ernæringen. Yderligere bidrager skolemåltiderne til børnenes uddannelse: hvor der før var fravær på op til 25% er der nu næsten ingen fravær.


Først vaske fingre

Så stå pænt i kø


De finder et sted i skyggen til at spise

Så vaskes der op ved pumpen

Grøntsager fra skolehaven er et sundt kosttilskud


Skolehaven med grøntsager er i anlæg. Der vandes flittigt

......og så gror det