Hjælp Gambia's landbefolkning til selvhjælp
English (UK)Dansk (DK)

Choya har nu en lastvogn, der giver landsbyen en indtægt.

I forbindelse med et projekt, der desværre ikke lykkedes på grund af en ændring i landets politik indkøbtes der ern lastvogn. Lastvognen bruges nu til at løse landsbyens egne transportopgaver, som man tidligere måtte betale for, såsom at hente materialer til nye bygninger, og der ud over kører man mod betaling for andre landsbyer. Prisen på opgaverne sættes til omkring to gange de direkte udgifter til brændstof og løn til chauffør og til de der læsser af og på, således at der er et pænt overskud. I august til oktober 2015 anvendes lastvognen ni gange, hvilket leverede et overskud på 15000 dalasi. Denne indtjening er i første omgang geninvesteret i lastbilen. Man har monteret kraftigere fjedre, så bilen kan tage større læs, og man har lavet en overbygning til ladet, så det kan rumme mere. I de første ti uger af 2016 har der ligeledes været et overskud på omkring 15000 dalasi.  Det beløb, cirka 2500 kr. er nu til rådighed for landsbyfællesskabet.  Samtidig er der skaffet lønnet beskæftigelse til chauffør og hjælpere.

Det projekt der måtte stoppe var et projekt til at pakke og sælge vand i plastikposer. Maskineriet, og som sagt lastbilen til at levere de fyldte vandposer, blev anskaffet, men så blev brug af plastikposer forbudt af miljøhensyn.


Lastbilen med overbygningen på lasten

Maskien til at pakke vand i poser

Kraftigere fjedre er blevet installeret