Hjælp Gambia's landbefolkning til selvhjælp
English (UK)Dansk (DK)

Så er der rent drikkevand i Choya

Indtil januar 2015 måtte de 500 be­bo­e­re i Choya hen­te de­res vand fra en en­kel brønd forsynet med håndpumpe væk fra landsbyen, en brønd med vand af tvivlsom kvalitet. Nu er der en boring til grundvand (80 meter dyb) forsynet med en sol­energi pum­pe der le­verer tilstrækkeligt rent vand til landsbyen og fordeler det til 8 tap­pe­ste­der tæt ved boligerne.

I november 2014 var vi på arbejdsbesøg i Choya, hvor vi fastlagde hvad projektet skulle omfatte: en boring til grundvand, en pumpe drevet af solenergi, et solcelleanlæg, et vandtårn, og oprindeligt seks tappesteder, tre i landsbyen, en ved landsyens moske, og to ved landsbyens skolen. Hvert tappested skulle forsynes med to vandhaner. Vi fastlagde hvor boring, vandtårn, og tappesteder skulle placeres. Vi aftalte, at landsbyfællesskabet skulle grave render til vandledninger, støbe fundamenter, og foretage andet manuelt arbejde med frivillig arbejdskraft. Vi aftalte yderligere med landsbyfællesskabet, at de skulle tage ansvaret for at vedligeholde anlægget i (mindst) 15 år og skulle hvert år opspare 25.000 gambiske dalasi, cirka 4000 kroner, til reparationer og vedligehold og oprette en bankkonto dertil.

Vandtårnet
Vandtårnet

Med os var representanter fra det svensk-gambiske firma Swe-Gam. Vi kontraktede med dem om det tekniske arbejde for omkring 1 million dalasi. Arbejdet indbefattede en boring på indtil 50 meter, med en ekstra pris per meter, hvis der skulle bores dybere. I tillæg dertil deponerede vi et beløb hos landsbyfællesskabet for materialer og redskaber for deres arbejder. Den faktiske udførelse påbegyndtes med boring mid december. Det viste sig nødvendigt at bore til 80.5 meter. Derefter skred udførelsen frem i vekselvirkning mellem Swe-Gam og landsbyfællesskabet, og det aftaltes, at vi skulle sigte på at færdiggøre anlæggene inden udgangen af januar og holde en overdragelses ceremoni 28 januar. Representanter fra distrikts-øvrigheden og fra de omliggende landsbyer skulle inviteres til ceremonien, og ceremonien skulle dækkes af pressen og af Gambia's fjernsyn. Omkostningerne til ceremonien skulle dækkes af projektet.

Og det lykkedes! Der opstod forsinkelser i projektet, men disse blev indhentet. Da lederen af Swe-Gam i løbet af projectet fandt, at det ville være gavnligt med to ekstra tappesteder, altså ialt 8 i stedet for 6, føjede han dem til for egen regning (thank you Mr. Cole.) På tidspunktet for ceremonien manglede der kun enkelte små detaljer, såsom dæksler til mandehullerne. (Disse er senere blevet lavet.) Og landsbyfællesskabet var i stand til at aflægge regnskab, med kvitteringer, for de beløb de havde forvaltet.

Hvor finder man i dagens Danmark projekter der bliver afsluttet til tiden og indenfor budgettet? Den endelige totale omkostning til budgettet kom til cirka 165.000 kroner, ikke iberegnet rejseomkostninger.

 

Nu hjem til gryderne
Nu hjem til gryderne
Det var godt
Det var godt
Hvem hjælper mig<br />den på hovedet?
Hvem hjælper mig
den på hovedet?
Hente vand i baljen
Hente vand i baljen
Artikel fra Daily Observer
Artikel fra Daily Observer